Комплектование МАДОУ "Детский сад компенсирующего вида №29" на 2017-2019 учебный год

 Зачисление воспитанников в МАДОУ

ФИО Ребенка

Номер и дата приказа

о зачислении

Номер и дата

Договора об образовании

Медведева М.Д.

№55 от 02.06.2017г.

№02 от 02.06.2017г.

Григорьев К.С.

№57 от 05.06.2017г.

№03 от 05.06.2017г.

Рыжов Г.О.

№59 от 08.06.2017г.

№04 от 08.06.2017г.

Стахеева А.А.

№62 от 13.06.2017г.

№05 от 13.06.2017г.

Шарапова К.А.

№63 от 14.06.2017г.

№06 от 14.06.2017г.

Шарапов Т.И.

№64 от 14.06.2017г.

№07 от 14.06.2017г.

Лазуткина М.Д.

№68 от 15.06.2017г.

№08 от 15.06.2017г.

Алексеенко А.Д.

№70 от 21.06.2017г.

№09 от 21.06.2017г.

Рыкова К.К.

№71 от 22.06.2017г.

№10 от 22.06.2017г.

Смирнова К.А.

№72 от 22.06.2017г.

№11 от 22.06.2017г.

Мурашева В.Е.

№73 от 23.06.2017г.

№12 от 23.06.2017г.

Волков М.В.

№74 от 23.06.2017г.

№13 от 23.06.2017г.

Волков С.В.

№75 от 23.06.2017г.

№14 от 23.06.2017г.

Драчева А.О.

№75а от 23.06.2017г.

№17 от 26.06.2017г.

Иванова Е.А.

№76а от 26.06.2017г.

№18 от 26.06.2017г.

Лебедев Е.Д.

№77 от 26.06.2017г.

№15 от 26.06.2017г.

Салимов П.М.

№78 от 26.06.2017г.

№16 от 26.06.2017г.

Кунников Т.И.

№78а от 27.06.2017г.

№19 от 27.06.2017г.

Савко А.А.

№81 от 03.07.2017г.

№20 от 03.07.2017г.

Путинцев М.А.

№82 от 04.07.2017г.

№21 от 04.07.2017г.

Стройкина А.Е.

№87 от 05.07.2017г.

№22 от 05.07.2017г.

Самокрутова К.А.

№90 от 10.07.2017г.

№23 от 10.07.2017г.

Климова М.В.

№92 от 10.07.2017г.

№24 от 10.07.2017г.

Никитина М.О.

№109 от 28.07.2017г.

№25 от 28.07.2017г.

Шеломова М.М.

№111 от 31.07.2017г.

№26 от 31.07.2017г.

Медведева А.С.

№112 от 01.08.2017г.

№27 от 01.08.2017г.

Бабушкина А.Д.

№114 от 03.08.2017г.

№28 от 03.08.2017г.

Пауков Г.М.

№115 от 04.08.2017г.

№29 от 04.08.2017г.

Михайлова Е.Н.

№117а от 04.08.2017г.

№30 от 04.08.2017г.

Бохач Е.О.

№119 от 08.08.2017г.

№31 от 08.08.2017г.

Балакин С.П.

№123 от 09.08.2017г.

№32 от 09.08.2017г.

Минибаева А.А.

№129 от 14.08.2017г.

№33 от 14.08.2017г.

Звездин Н.Д.

№136 от 15.08.2017г.

№34 от 15.08.2017г.

Каликов М.А.

№140 от 17.08.2017г.

№35 от 17.08.2017г.

Савиных Т.А.

№139 от 17.08.2017г.

№36 от 17.08.2017г.

Каурова М.В.

№143 от 22.08.2017г.

№37 от 22.08.2017г.

Горбунов А.Д.

№145 от 22.08.2017г.

№38 от 22.08.2017г.

Щербаков И.В.

№146 от 23.08.2017г.

№39 от 23.08.2017г.

Дятлова К.А.

№150 от 24.08.2017г.

№40 от 24.08.2017г.

Шахматов Д.А.

№169 от 31.08.2017г.

№41 от 31.08.2017г.

Толстоухов Я.С.

№173 от 04.09.2017г.

№43 от 04.09.2017г.

Сорокин С.Д.

№189 от 03.10.2017г.

№44 от 03.10.2017г.

Котегов Д.С.

№197 от 20.10.2017г.

№45 от 20.10.2017г.

Беспалова А.П.

№202 от 27.10.2017г.

№46 от 27.10.2017г.

Горохова А.Д.

№213 от 30.11.2017г.

№47 от 30.11.2017г.

Высоцкий М.В.

№45 от 21.03.2018г.

№01 от 21.03.2018г.

Голикова К.Д.

№58 от 09.04.2018г.

№02 от 09.04.2018г.

Железнова К.Н.

№86 от 28.05.2018г.

№03 от 28.05.2018г.

Блинов А.Д.

№88 от 30.05.2018г.

№04 от 30.05.2018г.

Имангулов Д.Р.

№95 от 31.05.2018г.

№05 от 31.05.2018г.

Анпилогова В.С.

№99 от 04.06.2018г.

№06 от 04.06.2018г.

Киселева А.А.

№100 от 06.06.2018г.

№07 от 06.06.2018г.

Ермакова В.А.

№101 от 06.06.2018г.

№08 от 06.06.2018г.

Родченко О.Н.

№102 от 07.06.2018г.

№09 от 07.06.2018г.

Левыкина В.А.

№105 от 14.06.2018г.

№10 от 14.06.2018г.

Свидлов В.С.

№110 от 18.06.2018г.

№11 от 18.06.2018г.

Калачёв Р.С.

№114 от 20.06.2018г.

№12 от 19.06.2018г.

Ямалдинова Е.А.

№121 от 25.06.2018г.

№13 от 25.06.2018г.

Денисов Д.Е.

№122 от 26.06.2018г.

№14 от 26.06.2018г.

Филиппова А.А.

№124 от 28.06.2018г.

№15 от 28.06.2018г.

Самохвалов И.Ю.

№131 от 11.07.2018г.

№16 от 11.07.2018г.

Булочкина А.Л.

№137 от 19.07.2018г.

№17 от 19.07.2018г.

Мамаев Д.К.

№140 от 24.07.2018г.

№18 от 24.07.2018г.

Толщина  К.Д.

№143 от 25.07.2018г.

№19 от 25.07.2018г.

Шушаркин М.Р.

№141 от 25.07.2018г.

№20 от 25.07.2018г.

Зайцев А.С.

№154 от 01.08.2018г.

№21 от 01.08.2018г.

Костарев Е.В.

№167 от 03.08.2018г.

№22 от 03.08.2018г.

Косалапов А.А.

№168 от 06.08.2018г.

№23 от 06.08.2018г.

Панфилова М.А.

№175 от 09.08.2018г.

№24 от 09.08.2018г.

Гребеньщикова Д.В.

№181 от 09.08.2018г.

№25 от 09.08.2018г.

Декусарова А.М.

№182 от 09.08.2018г.

№26 от 09.08.2018г.

Савиновских С.Д.

№184 от 10.08.2018г.

№27 от 10.08.2018г.

Хасанов Т.А.

№194 от 13.08.2018г.

№28 от 13.08.2018г.

Коробков М.С.

№198 от 16.08.2018г.

№29 от 16.08.2018г.

Кортелева Т.М.

№199 от 17.08.2018г.

№30 от 17.08.2018г.

Дубик А.А.

№209 от 20.08.2018г.

№34 от 20.08.2018г.

Коршук М.О.

№207 от 20.08.2018г.

№32 от 20.08.2018г.

Мурыгин С.С.

№208 от 20.08.2018г.

№33 от 20.08.2018г.

Дружкова В.С.

№216 от 22.08.2018г.

№38 от 22.08.2018г.

Шавва Е.А.

№206 от 20.08.2018г.

№31 от 20.08.2018г.

Рамазанова Д.

№213 от 21.08.2018г.

№36 от 21.08.2018г.

Булочников В.Л.

№210 от 21.08.2018г.

№35 от 21.08.2018г.

Дружкова В.С.

№216 от 22.08.2018г.

№38 от 22.08.2018г.

Солнцев С.Е.

№218 от 23.08.2018г.

№39 от 23.08.2018г.

Иванчикова М.П.

№227 от 27.08.2018г.

№40 от 27.08.2018г.

Бредихина М. А.

№230 от 27.08.2018г.

№41 от 27.08.2018г.

Скоробогатов В.В.

№231 от 29.08.2018г.

№43 от 29.08.2018г.

Вахитов М.Е.

№215 от 22.08.2018г.

№37 от 22.08.2018г.

Самсонов А.С.

№229 от 27.08.2018г.

№42 от 29.08.2018г.

Загиров Т.Р.

№259 от 31.08.2018г.

№44 от 31.08.2018г.

Салашная М.М.

№272 от 04.09.2018г.

№45 от 04.09.2018г.

Матвеева А.И.

№273 от 04.09.2018г.

№46 от 04.09.2018г.

Пономарева В.А.

№274от 04.09.2018г.

№47 от 04.09.2018г.

Санатин И.А.

№283от 13.09.2018г.

№51 от 13.09.2018г.

Мелкозеров К.С.

№284от 18.09.2018г.

№52 от 18.09.2018г.

Мухамедшин А.В.

№296от 03.10.2018г.

№53 от 03.10.2018г.

Никифорова С.А.

№328от 22.11.2018г.

№54 от 22.11.2018г.

Моисеева А.А.

№330от 22.11.2018г.

№55 от 22.11.2018г.

Моисеева П.А.

№329от 22.11.2018г.

№56 от 22.11.2018г.

  

Категория: 

(с) 2014-2021 МАДОУ №29